Vad gör eu Vad gör EU för de äldre?


vad gör eu

Source: http://eu.riksdagen.se/siteassets/3.-vad-gor-eu/en-eu-lag-blir-till/eu_lag_blir_till_800x450_mobil.jpg?preset\u003d800


Europeiska unionen – Wikipedia Europeiska unionen EU är en fördragsbunden union mellan 28 europeiska demokratier och det mest långtgående överstatliga vad i världen. Unionen upprättades den 1 november och ersatte då Europeiska gemenskaperna. Den bär huvudansvaret för fullföljandet av den europeiska integrationsprocess som påbörjades genom upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen och som syftade till att få slut på krigen i Europa. Unionen omfattar 28 medlemsstater: Med syfte att nå sina gemensamma mål har dessa stater frivilligt gör en del av sin vad suveränitet till unionens sju institutioner: EuropaparlamentetEuropeiska görEuropeiska unionens rådEuropeiska kommissionenEuropeiska unionens domstolEuropeiska centralbanken och Europeiska revisionsrätten. Unionens övergripande mål är enligt fördraget om Europeiska unionen att främja freden, unionens värden såsom frihet, demokrati och jämlikhet och folkens välfärd. skala rödbetor i ugn Startsida; Vad gör EU? EU:s politikområden. Vad gör EU egentligen? Det enkla svaret är att det handlar om samarbete. Sverige och de andra EU-länderna har. 4 dagar sedan Europaparlamentet, eller EU-parlamentet, beslutar om nya EU-lagar Parlamentet är EU:s enda direkt folkvalda institution. Vad gör EU?.


1 2 3 4 5 6 7 8 9